ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη

therino_sxoleio_texnol_pliroforikis

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη (Δ.31) 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

8-18 Ιουλίου 2013

25

60

 • ·Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα πολιτισμού, συντήρησης, αρχαιολογίας, τουρισμού, περιβάλλοντος κ.ά
 2. Επιχειρηματίες από τον χώρο του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της πληροφορικής με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
 3. Εκπαιδευτικούς Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα του πολιτισμού, των καλών τεχνών, της αρχαιολογίας και του περιβάλλοντος
 4. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο στον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον τουρισμό
 5. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 1. Ακαδημαϊκές γνώσεις στα αντικείμενα πολιτισμού, περιβάλλοντος, πληροφορικής ή τουρισμού.
 2. Επαγγελματικές γνώσεις συναφών αντικειμένων, πολιτισμού, περιβάλλοντος ή/και τουριστικών δραστηριοτήτων.

 • ·Ο κύριος σκοπός του είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάδειξη, προβολή και διαχείριση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Οι δεξιότητες που επιδιώκει να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες είναι:

(α) να έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν ή και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση ενός σχέδιο (master plan, destination promotion strategy) ανάπτυξης του τουρισμού (ή περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στον τουρισμό).

(β) Να μπορούν να μεταφράσουν σε δυνητικές δράσεις ανάδειξης, προβολής και διαχείρισης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με την αξιοποίηση κατάλληλων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

(γ) Ως επιστέγασμα της εκπαίδευσης θα επεξεργαστούν ένα θέμα, μια μελέτη περίπτωσης την οποία θα επιβλέψουν εισηγητές με τη βοήθεια πλατφόρμας elearning, και θα την παρουσιάσουν διαδικτυακά.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να προβληθεί ο φυσικός και πολιτισμικός πλούτος για τουριστική ανάπτυξη.

 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά 240,00€ κατ’ άτομο). Δικαίωμα στην οικονομική ενίσχυση δεν έχουν όσοι παρακολούθησαν το θερινό σχολείο του 2012 και έλαβαν το σχετικό επίδομα κατάρτισης και όσοι συμμετέχουν έμμισθα σε άλλες δράσεις του προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας». 

 • Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 22/05/2013 έως 26/06/2013
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :

ü Διαδικτυακά μέσω του ιστοτόπου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  http://www.teiion.gr/images/stories/pdf/prok/aitisi_simmetoxis_d31.doc και μέσω του ιστοτόπου του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς : http://culture.teiion.gr/gr/info.html

ü Από τη γραμματεία του Τμήματος Πολιτισμικής Κληρονομιάς, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Παναγούλα, Ζάκυνθος

 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 16:00, στη γραμματεία του Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

ü Μέσω e-mail στη διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μέσω e-mail, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποστείλουν ταχυδρομικά ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών: Αίτηση υποψηφίου και ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας
 2. Η επαγγελματική εμπειρία
 3. Όσοι παρακολούθησαν το θερινό σχολείο του 2012 και έλαβαν το σχετικό επίδομα κατάρτισης δεν έχουν δικαίωμα κατάθεσης αίτησης. Δικαίωμα δεν έχουν επίσης και όσοι συμμετέχουν έμμισθα σε δράσεις του προγράμματος «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας».

 • Διαδικασία επιλογής
 1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση

 • ·Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος, κα Πήλικα-Ντούζεβιτς 26950-27228, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Παναγούλα, Ζάκυνθος 29100.

 

 

Αίτηση Υποψηφίων


Πρόγραμμα 2ου Θερινού Σχολείου

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

logo_espa_new_2012