Αναβολή των Σεμιναρίων της Κεφαλονιάς για την Επτανησιακή Διατροφή – Θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες διεξαγωγής


Λόγω των συνεχιζόμενων έκτακτων συνθηκών που προκλήθηκαν από τους πρόσφατους σεισμούς στην Κεφαλονιά, αναβάλλεται προσωρινά η διεξαγωγή των υπόλοιπων εκπαιδευτικών Σεμιναρίων που γίνονται στο πλαίσιο της δράσης Αποτύπωση και Διάδοση της Παραδοσιακής Επτανησιακής Διατροφής, το οποίο απευθύνεται σε τοπικούς εστιάτορες και γενικότερα σε επαγγελματίες του χώρου της εστίασης.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

espa_new