Διεύρυνση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σκοπός: Οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για την ενίσχυση του Ψηφιακού Σχολείου και την υλοποίηση μιας Ψηφιακής Τάξης γύρω από ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας, προβάλλοντας εισαγωγικά στοιχεία για τον τομέα της βιολογικής καλλιέργειας και της αγροτικής παραγωγής, ιδίως σε μικρά νησιά του Ιονίου Πελάγους. Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη ερεθισμάτων στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις φυσικές και ανθρωπογενείς παραμέτρους του ελλαδικού αειφορικού περιβάλλοντος, την εγχώρια τεχνογνωσία διαχείρισης γεωργικών και εδαφικών πόρων και την προώθηση της εφαρμογής τους στην αειφόρο χρήση των γεωργικών πόρων της χώρας. Για τον λόγο αυτό θα γίνουν παρουσιάσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών προς τους μαθητές, καθώς και σεμιναριακού τύπου δραστηριότητες προς τους δασκάλους και τους καθηγητές.

 

Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εργαστήριο Γεωργίας και Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις