Ποιότητα των φυσικών υδάτων και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα

 

Σκοπός: Η αποτίμηση της ποιότητας των διάφορων φυσικών υδάτων που χρησιμοποιούνται για άρδευση στο νησί της Ζακύνθου, η διάχυση των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και η διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας με τοπικούς επιχειρηματίες για την αξιοποίηση των νέων μεθόδων. Η εκτίμηση της πιλοτικής λειτουργίας πρότυπης μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε σύγκριση με τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της πόλης της Ζακύνθου, προκειμένου να γίνει εφικτή η επαναχρησιμοποίηση υδάτων για άρδευση. Επίσης, η μελέτη της λειτουργίας μιας μικρής κλίμακας πρότυπης μονάδας επεξεργασίας οικιακών λυμάτων που θα εγκατασταθεί πιλοτικά σε αγροτουριστική μονάδα της Ζακύνθου.


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων

UMB - Norwegian University of Life Sciences (Νορβηγία)

Ecomotive (συνδεδεμένη με το Πανεπιστήμιο UMB εταιρία)

 

 

Μελέτη για την ποιότητα των φυσικών υδάτων και την επαναχρησιμοποίηση γκρι νερού.

Συγκριτική μελέτη των μεθόδων εξοικονόμησης υδατικών πόρων στη Ζάκυνθο.

 

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις