Προκηρύξεις για πρόσληψη Ε.Π.Προκήρυξη για την εξέλιξη από τη βαθμίδα του Επίκουρου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Ψηφιακών Μέσων και ΕπικοινωνίαςΔημοσίευση Προκήρυξης και Περίληψης για μία θέση μέλους ΕΠ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Έλεγχος Τοξικότητας και Βιοδραστικά Μόρια Τροφίμων Φυσικών Προϊόντων και Παραπροϊόντων" του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο αίτησης για την εξέλιξη Καθηγητή Εφαρμογών του ΤμήματοςΠροκήρυξη θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ορθή Επανάληψη

Περίληψη  Συμπληρωματικής Προκήρυξης για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016Προκήρυξη μίας θέσης Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων