Δημοσιευμένες ΠροκηρύξειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs» με ακρωνύμιο «FOODING» και κωδικό MIS 902061.Αρ. πρωτ. 188

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΔιακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση

“Προμήθεια Υλικού Δημοσιότητας & Συναφών Ειδών και Υπηρεσιών”

στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο:

“Ανάπτυξη Δικτύου Περιβαλλοντικών - Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και την Νότια Ιταλία”, ακρωνύμιο “DEMSNIISI”, MIS: 902016.