Διά βίου μάθηση για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας
στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες

Σκοπός: Η ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και η διερεύνηση των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής τους στην τοπική παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών, μέσω συνεργασιών επιχειρησιακού τύπου με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και στην αύξηση της έντασης της γνώσης (μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας) στην τοπική παραγωγή. Η υλοποίηση του προγράμματος βασίζεται στην αιχμή των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων και πρακτικών ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία στα τοπικά και νησιωτικά προϊόντα (π.χ. αγροτικά προϊόντα) και υπηρεσίες (π.χ. τουριστική αξιοποίηση).

 

Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εργαστήριο Γεωργίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY)

ΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΕΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις