Εκδηλώσεις



Τελετή Ονοματοδοσίας Αμφιθεάτρου του παλαιού κτιρίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι σε
«Αμφιθέατρο Γεράσιμος Δ. Αρσένης»



Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνική Έννομη Τάξη 60  Χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης 1957»



2ο Θερινό Σχολείο: Προγραμματισμός & Ρομποτική