Α/Α Πανεπιστήμιο Χώρα Κωδικός Erasmus Γνωστικό αντικείμενο Τμήμα που υπέγραψε την Bilateral
1 Norwegian University
of Life Sciences
Norway NAS02 Technology ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
2 University of Portsmouth UK UK PORTSMO01 Geography / Geology ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
3 Universidad de Castilla
La Mancha
Spain E CIUDAR 01 Environmental Sciences / Computer Science /
Business Administration
1) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
4 Cukurova Universitesi Turkey TR ADANA01 Engineering / Environmental
Engineering
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
5 Polish Open University Polska PL WARSZAW16 Business / Marketing / Communication
& Information Sciences
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6 USTL Universite des
Sciences et Technologies
de Lille
France F LILLE01 Business Studies / Computer Sciences / Chemitry / Biology / Environmental Sciences ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
7 Universidade Católica
Portuguesa
Portugal P.LISBOA 01 Audio-visual techniques & Media
Production
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
8 Lulea Tekniska Universitet
University of Technology
Sweden S LULEA01 Engineering ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
9 Karabuk University Turkey TR KARABUK 01 Radio & TV production / Architecture /
Mechanics & Metal work
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
10 Instituto Politecnico
Da Guarda
Portugal P GUARDA 01 Leisure Studies / Public Relations / Publicity & Advertising ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
11 Abant Izzet Baysal
University
Turkey TR BOLU01 Electrical - Electronics Engineeering / Mechanical Eng./ Architecture /
Music Education
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
12 Universita degli studi
de Pavia
Italy I -PAVIA01 Music & Musicology / Filology ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
13 Kirikkale University Turkey TR KIRIKKA01 Education: Teacher training / Comparative Edu./Primary Edu./ Educational Science
14 Anadolu University Turkey TR ESKISEH01 Business Administration ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
15 Universidade da Beira Portugal P-COVILHA01 Cinema ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ &
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
16 Universite de Liege Belgium B LIEGE01 Environmental Sciences /
Ecology / Biology /
Oceanography
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
17 Cyprus University of Technology Cyprus CY LIMASSO02 Graphic Design ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ &ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
18 Alfonso X El Sabio Spain E MADRID 17 Business Administration ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19 Université de Reims Champagne-Ardenne France F REIMS 01 Organic Farming / Plant science /
Agriculture / Plant Microbe Interaction
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
20 Universita degli studi della Basilicata Italy I POTENZA01 Agriculture / Forestry / Fishery /
Horticulture
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ