ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Α/Α

ΙΔΡΥΜΑ

ΧΩΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ERASMUS

ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [ Τμηματικός Υπεύθυνος: ΚΑΤΣΑΛΗΡΟΥ Ε. ]

01

USTL Université des
Sciences et Technologies
de Lille
 

ΓΑΛΛΙΑ

F LILLE 01

Natural Sciences / Chemistry / Biological and related Sciences / Information and Communication Technologies

02

Universita degli studi della Basilicata

ΙΤΑΛΙΑ

I POTENZA 01

Agriculture / Forestry / Fishery / Horticulture

03

Higher State Vocational School in Suwalki

ΠΟΛΩΝΙΑ

PL SUWALKI 03

Agriculture

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ [ Τμηματικός Υπεύθυνος: ΗΛΙΑΔΗΣ Γ. ]

01

USTL Université des
Sciences et Technologies
de Lille
 

ΓΑΛΛΙΑ

F LILLE 01

Natural Sciences / Chemistry / Biological and related Sciences / Information and Communication Technologies

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ [ Τμηματικός Υπεύθυνος: ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Δ. ]

01

Universita degli studi
de Pavia

ΙΤΑΛΙΑ

I PAVIA 01

Music & Musicology / Philology

02

Instituto Politecnico
Da Guarda

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

P GUARDA 01

Leisure Studies / Public Relations / Publicity & Advertising

03

Universidade da Beira

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

P COVILHA 01

Cinema

04

Universidade Católica
Portuguesa

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

P LISBOA 01

Audio-visual techniques & Media
Production

05

Abant Izzet Baysal
University

ΤΟΥΡΚΙΑ

TR BOLU 01

Electrical - Electronics Engineering / Mechanical Eng./ Architecture /
Music Education

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [ Τμηματικός Υπεύθυνος: ΑΣΤΑΡΑ Ο. ]

01

Universidad de Castilla
La Mancha

ΙΣΠΑΝΙΑ

E CIUDAR 01

Environmental Sciences / Computer Science /
Business Administration

02

Universidad Alfonso X el Sabio

ΙΣΠΑΝΙΑ

E MADRID 17

Business Administration

03

Sirnak

Universitesi

ΤΟΥΡΚΙΑ

TR SIRNAK 01

Economics and Administrative Sciences

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [ Τμηματικός Υπεύθυνος: ΚΑΡΡΗΣ Γ. ]

01

USTL Université des
Sciences et Technologies
de Lille

ΓΑΛΛΙΑ

F LILLE 01

Natural Sciences / Chemistry / Biological and related Sciences / Information and Communication Technologies