Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού 2012-13

 

  • Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε., Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.: UNIVERSITÉ DE LIÈGE