Ιστορία

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε με την επωνυμία "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιόνιων Νήσων" σύμφωνα με το ΦΕΚ 156/20-6-2003. Ανήκει στον Tεχνολογικό Tομέα της Aνώτατης Eκπαίδευσης και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η έδρα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων είναι το Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων λειτουργούν οκτώ τμήματα τα οποία προσφέρουν σπουδές σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. Τα τμήματα του Ιδρύματος, βρίσκονται στα νησιά της Κεφαλονιάς (Αργοστόλι και Ληξούρι), Ζακύνθου και Λευκάδας.

Τα πρώτα τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ήταν:

* Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (έδρα Λευκάδα)
* Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (έδρα Αργοστόλι)
* Τεχνολογίας Ήχου και μουσικών Οργάνων (έδρα Ληξούρι)
* Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας (έδρα Ζάκυνθος)


Στη συνέχεια τα ακόλουθα ακαδημαϊκά τμήματα προστέθηκαν τα παρακάτω τμήματα:


Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005

* Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Ληξούρι)


Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006

* Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (έδρα Αργοστόλι)


Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

* Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (έδρα Ζάκυνθος)
* Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (έδρα Λευκάδα)