Στην εφημερίδα "Ερμής της Ζακύνθου" δημοσιεύεται συνένετυξη του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας Αναστάσιου Καλημέρη σχετικά με την αυξημένη παρουσία και συμμετοχή που παρατηρείται φέτος στα Τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο, καθώς και για την υποστήριξη που παρέχεται σε αυτούς, κάτι που δείχνει τον βαθμό στον οποίο έχει κατοχυρωθεί η προσφορά του Ιδρύματός μας στη συνείδηση τόσο των φοιτητών όσο και των υποψηφίων που το επιλέγουν.