Παράταση διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2012-2013


Σε συνέχεια του υπ' αριθ. Φ.12/126295/Β3/16-10-2012 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η διανομή των διδακτικών βιβλίων νια το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 μέχρι και την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013. Επίσης, ως καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση από τους εκδότες των συγγραμμάτων που προμηθεύονται οι βιβλιοθήκες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, βάσει της υπ'αριθ. Φ.12/93262/Β3/13-8-2012 (Β' 2377) κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζεται η Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013.

Παρακαλούνται οι εκδότες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διανομή των διδακτικών βιβλίων στους φοιτητές με την άμεση αποστολή, εφόσον είναι αναγκαίο, πρόσθετων αντιτύπων στα σημεία διανομής και την επικαιροποίηση της διαθεσιμότητας τους μέσω της εφαρμογής εκδοτών του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος». Υπενθυμίζεται ότι, τυχόν αθέτηση της υποχρέωσης για τη διανομή του συνόλου των δηλωθέντων από τους φοιτητές συγγραμμάτων είναι δυνατόν να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων προς τους εκδότες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με μερική ή ολική διαγραφή τίτλων ανά περίπτωση, αφού συνιστά παραβίαση των όρων της συμμετοχής στην υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ».