Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (MIS 5006536)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Αίτηση