Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια Βιβλίων»

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (2004 – 2006)», που εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», της Ενέργειας 2.2.2 «Ολοκλήρωση της Διεύρυνσης και Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών της Τριτοβάθμίας Εκπαίδευσης», της Κατηγορίας Πράξεων 2.2.2.β: «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 96560, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 15/20-05-2008, απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το υποέργο 12 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2006-2008».

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού κατατάσσεται σε μια διακριτή κατηγορία ως εξής:

Προμήθεια βιβλίων, συνολικού προϋπολογισμού 35.000€ (συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α).


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 3 Ιουνίου 2008 και ώρα 12:30 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά.

 

Διαβάστε Περισσότερα...