Πρόχειρος Διαγωνισμός Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «TRIAnet»

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του έργου «Rete di Centri servizi per il turismo rurale integrato alternative (TRIAnet)» με κωδικό I2201008 που χρηματοδοτείται από το ΠΚΠ INTERREG IIIA/ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με την με αριθμ. 16/27-05-2008 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι:

Εξοπλισμός για τις ανάγκες του έργου «TRIAnet», προϋπολογισμού 11.000,00 €


Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Συγγρού 56, 4ος όροφος).

Διαβάστε Περισσότερα...