Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Συστήματος Ενίσχυσης Ήχου


Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Συστήματος Ενίσχυσης Ήχου για το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (45. 000,00€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος του έτους 2009.


Σφραγισμένες προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 15η Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., στα γραφεία τoυ Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ληξούρι Κεφαλονιάς, επί της οδού Στυλιανού Τυπάλδου, Τ.Κ. 28100 (τηλ. 26710 92855, φαξ 26710 92856), όπου και θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός την επομένη.

Περισσότερα...