Προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών - Εργαστηριακών Συνεργατών - Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) – Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π ) με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με Σύμβαση Ανάθεσης Διδακτικού Έργου με Ωριαία Αντιμισθία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009:


Βιολογικής Γεωργίας (στην έδρα του Ιδρύματος στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας)
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (στην έδρα του Ιδρύματος στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας)
Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων (παράρτημα Ληξουρίου Κεφαλληνίας)
Διοίκησης Επιχειρήσεων (παράρτημα Ληξουρίου Κεφαλληνίας)
Οικολογίας και Περιβάλλοντος ( παράρτημα Ζακύνθου)
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (παράρτημα Λευκάδας)


Η σύμβαση δύναται να διαρκεί μέχρι ένα Ακαδημαϊκό Έτος