Προκήρυξη 5 Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Προκήρυξη 5 Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικολογίας & Περιβάλλοντος
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο συγκεκριμένα από 11/9/2008 έως 10/10/2008 υποβάλλονται στην αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Γεώργιος Καλκάνης
Ομ. Καθηγητής