Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απασχόληση Προσωπικού με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την 25/28-07-2009 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Transnational Network for the enhancing of Mediterranean Organic Olive-growing Competitiveness» ακρωνύμιο BIOLMED που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Med 2007-2013 – Η Ευρώπη στη Μεσόγειο.


Το έργο έχει διάρκεια από 01/04/2009 έως 31/03/2011 και οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν με την ιδιότητα των εξωτερικών συνεργατών. Η απασχόληση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο των ενεργειών του έργου και θα αφορά τους εξής ειδικούς στόχους:

- Καθιέρωση πρακτικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των βιολογικών προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου, καθώς και τη βελτίωση συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
- Ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών στην αλυσίδα παραγωγής προϊόντων ελιάς, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
- Παρακολούθηση πειραματικής βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας και εφαρμογή σχετικού πρωτοκόλλου.
- Διοικητική και λογιστική υποστήριξη του έργου.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, καλούνται να καταθέσουν στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας (παράρτημα Ζακύνθου) (Πλατεία Κάλβου 2, 29100 Ζάκυνθος τηλ. 2695024940) μέχρι τις 21/08/2009 στις 12 μ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αίτηση
- Βιογραφικό Σημείωμα

Οι υποψήφιοι που θα έχουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε προσωπική συνέντευξη, στην οποία υποχρεούνται να παραβρεθούν. Η απαίτηση προσκόμισης οποιουδήποτε δικαιολογητικού το οποίο αποδεικνύει όσα κατονομάζονται στο βιογραφικό σημείωμα βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αξιολόγησης.Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Δρ. Γεώργιος Καλκάνης
Oμ. Καθηγητής