Προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011

Προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών - Εργαστηριακών Συνεργατών - Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) – Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π ) με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με Σύμβαση Ανάθεσης Διδακτικού Έργου με Ωριαία Αντιμισθία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011:


Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (στην έδρα του Ιδρύματος στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας)
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (στην έδρα του Ιδρύματος στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας)
Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων (παράρτημα Ληξουρίου Κεφαλληνίας)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (παράρτημα Ληξουρίου Κεφαλληνίας)
Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας (παράρτημα Ζακύνθου)
Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (παράρτημα Ζακύνθου)
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (παράρτημα Λευκάδας)
Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (παράρτημα Λευκάδας)


Ανακοινοποίηση της αίτησης για τους ΕΕΠ
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενης από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο στην Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων δηλαδή όλες τις εργάσιμες ημέρες από 28-06-2010 μέχρι και 23-7-2010.


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής
Ναπολέων Μαραβέγιας