Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «ΔΑΣΤΑ»

Αναφορικά με τις αριθμ. Πρωτ. 129/12-08-2010 και 204/22-09-2010 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)» και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 19/11/2010 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σειρά κατάταξης:

1) Μιαούλης Γεώργιος
2) Αυγουστάτου Στάμω
4) Μαγουλάς Χριστόφορος
5) Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος
Ο κ.Χαλβατζάρας Δημήτριος κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας παραιτείται του δικαιώματος αξιολόγησής του.

2. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Σειρά κατάταξης:

1. Γιακουμεττής Χρήστος
2. Κολυμπάρης Αριστοτέλης
3. Τρακάδας Γεώργιος
4. Σάτος Παναγιώτης
5. Μαγουλάς Χριστόφορος
6. Πέττας Διονύσιος
7. Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος

Αποκλείονται οι: : κ.Πατσάκη Θεοδώρα και ο κ.Χρυσοστόμου Αντώνιος Ανδρέου διότι δε πληρούν όλες τις προϋποθέσεις των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων
Η κ. Παπαιωάννου Γεωργία και ο κ.Χαλβατζάρας Δημήτριος κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας παραιτούνται του δικαιώματος αξιολόγησής τους.

3. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σειρά κατάταξης:

1. Μπρόικου Ασημίνα
2. Μανιάτης Νικόλαος
3. Μαγουλάς Χριστόφορος
4. Λεβεντάκου Βασιλική

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σειρά κατάταξης:

1. Χάλαρης Μιχάλης
2. Πέττας Διονύσιος

Αποκλείονται οι: :, ο κ.Χρυσοστόμου Αντώνιος Ανδρέου διότι δε πληροί όλες τις προϋποθέσεις των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων.

5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σειρά κατάταξης:

1. Σινίτου Παναγίτσα
2. Σιτόπουλος Δημήτρης
3. Μειμετέα Σταυρούλα
4. Παρασκευά Μαρία
5. Φραγκουλοπούλου Μαρία
6. Μπάλλας Παναγιώτης
7. Πιεττάς Κωνσταντίνος
8. Παπακωνσταντίνου Ρεγγίνα
9. Tζιλιάνου Ιωάννα
10.Ντάγκα Βασιλική
11.Παύλου Αγγελική
12.Μαχαλιώτης Δημήτριος
13.Σουλοπούλου Κωνσταντίνα
14. Γαργάλα Μαρία
15. Καρπούζου Κυριακούλα
16. Τσικλείστας Κωνσταντίνος

Αποκλείονται οι: κ.Σαμαρά Ελένη (εκπρόθεσμη αίτηση), κ. Κατακάλου Ελένη (εκπρόθεσμη αίτηση) .