1.11.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ( απασχόληση εξωτερικού συνεργάτη )

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


 

Αίτηση


 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» με MIS 327739 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:

1. Στέλεχος Διαχειριστικής Λειτουργίας

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού από Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε κέντρο διαχείρισης δικτύου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
 • Γνώσεις στην δημιουργία και διαχείριση εικονικών servers, στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση Active Directory και Υπηρεσίας Καταλόγου (LDAP).
 • Εμπειρία σε κοινοτικά έργα / έργα ΕΣΠΑ.

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα :

 • Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ενημέρωσης χρηστών για την χρήση εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής.
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ικανότητας εργασίας σε περιβάλλον ομάδας.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

Η συμμετοχή του ανωτέρω εξωτερικού συνεργάτη προβλέπεται να είναι στην  υλοποίηση και σύνταξη των παραδοτέων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 1 «Ενέργειες προετοιμασίας έργου» & του Πακέτου Εργασίας 2 «Δράσεις υλοποίησης, εκπαίδευσης χρηστών και ενημέρωσης». Αναλυτικότερα:

 • Σύνδεση με το Integrity Management και SSO.
 • Ενημέρωση του LDAP – Επικαιροποίηση του υφιστάμενου Security Policy και εφαρμογή του.
 • Ολοκλήρωση παραμετροποίησης του συστήματος με τη σχεδίαση νέων στατιστικών στο υποσύστημα διαχείρισης στατιστικών στοιχείων και νέων αναφορών στην εφαρμογή διαχείρισης αναφορών.
 • Δημιουργία και διαμόρφωση των εικονικών servers που θα εγκατασταθούν οι νέες εφαρμογές και υπηρεσίες.
 • Δράσεις υλοποίησης, εκπαίδευσης χρηστών και ενημέρωσης

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη Εξωτερικού Συνεργάτη για την εκτέλεση της πράξης Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» στην παρακάτω διεύθυνση:


ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

11742 Αθήνα


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αν. Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας

 

 

 

 

 

 

 

   psifiaki_ellada                                            europa                         logo espa pshfiakhs sygklishs