25.07.2012

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή ώρας διενέργειας Τακτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για το Έργο DEMSNIISI».

 Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιείται, αλλαγή στην ώρα διενέργειας του Τακτικού Διαγωνισμού του ως άνω θέματος.

 Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί:

«στα Γραφεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας - Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος, στις 30/07/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ.».

 

Σχετικό έγγραφο σε pdf 

pdf.thumbnail

 

 

INTERREG_LOGOINTERREG_LOGO_2