ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

“ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ” (Δ13)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Για το 2ο Θερινό Σχολείο “Βιολογικής Γεωργίας” (Δ13) υπέβαλλαν εμπρόθεσμη αίτηση εξήντα τέσσερεις (64) υποψήφιοι, από τους οποίους επιλέχθηκαν είκοσι πέντε (25), σύμφωνα με τα οριζόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

α/α

Ονομ/μο

α/α

Ονομ/μο

1

Κωτάκης Χρήστος

14

Κουρή Δήμητρα

2

Στεφανίδη Ελένη

15

Δεστούνη Σεβαστή

3

Ξανθάκης Μιχαήλ

16

Ντάμα Μαρία

4

Πετούσης Παναγιώτης

17

Μαρκάτου Ελπίδα

5

Σαμαρτζής Δημήτριος

18

Γκιούρα Άννα

6

Αργυρίου Κορίνα

19

Παππά Δήμητρα

7

Τσάση Γερασιμία

20

Δημάκης Παναγιώτης

8

Στελλάτου Αλεξάνδρα-Ευρυδίκη

21

Ξένου Δήμητρα

9

Αμπατζίδης Γεώργιος

22

Σοφρά Χαρίκλεια

10

Κοκκόλης Κων/νος-Νικόλας

23

Χαλκίδης Ελευθέριος

11

Μωραΐτης Νικόλαος

24

Ζαβογιάννης Παναγιώτης

12

Ζορμπά Θεοδώρα

25

Οικονομόπουλος Βασίλειος

13

Κανάση Ολυμπία

Από τους εμπρόθεσμα αιτούντες για συμμετοχή στο 2ο Θερινό Σχολείο στη «Βιολογική Γεωργία», οι τριάντα εννέα (39) υποψήφιοι, οι οποίοι κρίθηκαν ως επιλαχόντες παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

α/α

Ονομ/μο

α/α

Ονομ/μο

1

Σολωμού Αλεξάνδρα*

21

Ταραζή Μαρία*

2

Γαρμπή Αιμιλία*

22

Γρουμπός Βασίλειος*

3

Τσάση Διαμαντίνα*

23

Κομποθεκράς-Κότσορος Κων/νος

4

Μάντουκας Γεώργιος*

24

Πεφάνης Ευάγγελος

5

Καρταλαμάκη Βασιλική*

25

Καραμίτζας Γεώργιος

6

Μπάλλας Στέφανος*

26

Καπετάνιος Βασίλειος

7

Χυτήρη Μαρία*

27

Κολαΐτης Νικόλαος

8

Αλεξανδράτου Ελένη

28

Κουρούκλης Σπύρος

9

Μηζυθρά Αθανασία

29

Μανωλάτου Ευγενία

10

Ταγάρα Αγγελική*

30

Αβδελίδης Νικόλαος

11

Μαγγιώρος Νεκτάριος

31

Μάλλης Ευστράτιος-Παναγής

12

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

32

Μεσολωρά Πηνελόπη

13

Στεφανή Εσμεράλντα

33

Βελλινιάτη Μαρία

14

Τσαλγατίδου Πωλίνα

34

Μοσχοπούλου Φερενίκη

15

Γαβριελάτος Χαράλαμπος

35

Ζαπάντη Ελισάβετ

16

Ντονάδος Παναγής*

36

Μαυροειδή Ουρανία

17

Μαντά Ευαγγελία

37

Μοσχοπούλου Αθανασία

18

Δημητρίου Χριστίνα

38

Τζανετάτος Γεράσιμος

19

Γλαρέτζος Νίκος-Μάριος

39

Τσιμάρα Νίκη

20

Κουνάδη Αναστασία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα σημειώνονται με αστερίσκο (*) δεν δικαιούνται οικονομική αποζημίωση λόγω συμμετοχής τους σε προηγούμενο Θερινό Σχολείο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Τέλος, οι εννέα (9) υποψήφιοι που δεν επιλέχθηκαν και κρίθηκαν ως απορριφθέντες λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους, εμφανίζονται στον Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

α/α

Ονομ/μο

α/α

Ονομ/μο

1

Καλαφάτη Ελένη

21

Χιόνη Ελεάνα

2

Κυρίτση Αριστέα

22

Μαντέλη Ελισάβετ

3

Μαγδαληνού Αλεξάνδρα

23

Βλάχος Κων/νος

4

Μαλάμη Ιωάννα

24

Βλάχος Απόστολος

5

Κοντέλας Γεώργιος

25