ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2500/25-07-2012


Ύστερα από ερώτημα που εξέφρασε η εταιρία καθαρισμού ΒΑΣΣΟΣ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΣ σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης και αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη στον τρόπο αξιολόγησης των Προσφορών, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

  1. Η κατατεθείσα Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων θα είναι ανά Μήνα.
  2. Όπου αναφέρεται ο όρος Μήνας εννοείται ο "Πλήρης Μήνας".
  3. Ο "Πλήρης Μήνας" αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.  

Μήνας = Πλήρης Μήνας

Πλήρης Μήνας = 30 Ημερολογιακές Ημέρες

  1. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα λάβει υπ’ όψη του πώς κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους κάποιοι μήνες είναι ελλιπείς και δεν πραγματοποιούνται εργασίες καθαριότητας όλες τις εργάσιμες ημέρες. Έτσι τον Δεκέμβριο οι ημέρες εργασίας είναι 23 (από 1 έως και 23) και τον Ιανουάριο 22 (από 7 έως και 31) λόγω των Χριστουγεννιάτικων διακοπών. Ο Απρίλιος ή ο Μάιος έχει περίπου 20 εργάσιμες ημέρες λόγω των διακοπών του Πάσχα και ο Ιούλιος έχει μόνο 6 εργάσιμες (από 1 έως και 6) λόγω των διακοπών του Καλοκαιριού, ενώ τον Αύγουστο δεν πραγματοποιούνται εργασίες καθαριότητας για όλο το μήνα, εκτός εάν ζητηθεί. Έτσι χρησιμοποιείται και ο όρος "Ελλιπής Μήνας".

Ο "Ελλιπής Μήνας" εξάγεται με τον κατωτέρω τύπο:


Ημερολογιακές Ημέρες Εργασίας Χ Ποσό Πλήρη Μήνα

30

 

 

π.χ. (1.) Ιανουάριος


Διάστημα Ημερών Εργασίας (7-31/01)


24 Ημέρες Εργασίας  Χ  Προσφορά "Πλήρη Μήνα" / 30 (ημέρες "Πλήρη Μήνα")

 

 

π.χ. (2.) Ιούλιος


Διάστημα Ημερών Εργασίας (1-6/07)


6 Ημέρες Εργασίας  Χ  Προσφορά "Πλήρη Μήνα" / 30 (ημέρες "Πλήρη Μήνα")


Συνεπώς και βάσει των ανωτέρω διευκρινίσεων και εννοιολογικών προσδιορισμών η αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει με τον:


ΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ =

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΗ ΜΗΝΑ     Χ   ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΗΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

+

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΛΛΙΠΩΝ ΜΗΝΩΝ

 

Η εγκύκλιος σε pdf     pdf.thumbnail