ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

“Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών”

στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο :

“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ”, ακρωνύμιο “DEMSNIISI”, MIS : 902016.

 

το αρχείο σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail

                                                             INTERREG_LOGO             INTERREG_LOGO_2