ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Εξοπλισμού»

στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο:

«Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in natura 2000 sites which devastated by natural disasters»,

ακρωνύμιο «ΝΑΤ-PRΟ», κωδικός MIS 902052.

 


το αρχείο σε μορφή doc doc-icon


το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail

 

 

                                                               INTERREG_LOGO                INTERREG_LOGO_2