ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Επίδειξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών»

στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» -

Δ.03: «Εξάλειψη ψηφιακού χάσματος μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών»


 

το αρχείο της διακήρυξης σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο της διακήρυξης σε μορφή pdf pdf.thumbnail

 

espa_new