ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»

στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο:

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ »,  

                                                   ακρωνύμιο «DEMSNIISI», MIS:902016.

 

αρχείο σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail  

                                                         INTERREG_LOGO                          INTERREG_LOGO_2