ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την«Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού»στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο:«Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in natura 2000 sites which devastated by natural disasters»,ακρωνύμιο «ΝΑΤ-PRΟ», κωδικός MIS 902052.


αρχείο σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail

 


                                                        INTERREG_LOGO                       INTERREG_LOGO_2