Διευκρινίσεις σχετικά με τον με αριθμ. πρωτ. 308/5-2-2013 Πρόχειρο Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», MIS 299956.το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail

espa_new