Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», στο πλαίσιο του υποέργου με α/α:<2> και με τίτλο: «Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» της πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό MIS:327739


Κατεβάστε τα αρχεία:


η Περίληψη σε μορφή pdf.thumbnail


τευχος Α σε μορφή pdf pdf.thumbnail και doc doc-icon


τευχος Β σε μορφή pdf pdf.thumbnail και doc doc-icon


τευχος Γ σε μορφή pdf pdf.thumbnail και doc doc-icon


φόρμα επικοινωνίας

 

 

logo_psif_sigglisi