ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τις προμήθειες με τίτλο:

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εργαστηριακού Εξοπλισμού για το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Οίνων και Αποσταγμάτων Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β,Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε,ΣΤ,Ζ