Ορθή Επανάληψη

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την «Προμήθεια Αναλωσίμων & Γραφικής Ύλης» στα πλαίσια της Πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»

 Υποέργο “04” : «Στοχευμένες Δράσεις Ενίσχυσης και Προβολής της Κεφαλονιάς»


 

 

 

η πρόσκληση σε μορφή pdf pdf.thumbnail

 

 

espa_new