Οπτικο-ακουστική οικολογία: αποτύπωση του φυσικού περιβάλλοντος του Ιονίου πελάγους σε μορφή ψηφιακού μουσείου - σχολείου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 

 

Σκοπός: Η δημιουργία μιας πολυμεσικής βάσης δεδομένων («ψηφιακό μουσείο»), η οποία θα αποτελέσει την πλατφόρμα ανάπτυξης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εξαγωγής συμπερασμάτων ως προς επί μέρους ερευνητικά θέματα, όπως συγκριτικές μελέτες σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Η περαιτέρω διάχυση και επικοινωνία του παραγόμενου υλικού προς την τοπική κοινωνία και τα σχολεία, ώστε οι κάτοικοι των Ιονίων να γίνουν κοινωνοί του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής τους.

 

Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, Τμήμα Τεχνολογίας Οικολογίας και Περιβάλλοντος

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Leeds Metropolitan University (Ηνωμένο Βασίλειο): Τμήμα Music, Sound and Performance

 

 

Οπτικοακουστικό Υλικό (Ανοίξτε με Internet Explorer)

 

Video 1

Video2

 

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις