Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά

 

Σκοπός: Η διά βίου εκπαίδευση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα σε νησιωτικές περιοχές, καθώς και των επαγγελματιών συμβούλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος, προκειμένου να διευκολυνθεί η διείσδυση νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη και ενσωμάτωση της καινοτομίας στη διαχείριση των αποβλήτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της προστασίας των ιδιαίτερων νησιωτικών οικοσυστημάτων. Επίσης, η οργάνωση συνεργατικών δράσεων με ιδιώτες (ως εν δυνάμει νέοι επιχειρηματίες), παραγωγούς κι επιχειρηματίες (ως εν δυνάμει χρήστες των νέων προϊόντων και υπηρεσιών).


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, Τμήμα Εφαρμογής της Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

 

 

Εκπαιδευτική και ενημερωτική ιστοσελίδα

 

Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Δράσεις ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας

Υποστηρικτική μελέτη για τη διαχείριση των αποβλήτων σε νησιωτικές περιοχές

Κατηγορίες αποβλήτων αγροβιομηχανικού τομέα

Νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

Προστατευόμενες οικολογικά ευαίσθητες περιοχές Ιονίων Νήσων

Τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις