Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

Aφορά  προκηρύξη μέλους ΕΠ στα πλαίσια αίτησης εξέλιξης.

 

Η προκήρυξη σε PDF

Η περίληψη της προκήρυξης σε PDF