Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στα πλαίσια αίτησης εξέλιξης

 

Η προκήρυξη σε pdf

Η περίληψη της προκήρυξης σε pdf