Προκήρυξη για εξέλιξη Καθηγητή στο τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας με έδρα το Αργοστόλι

Η προκήρυξη σε pdf

Η περίληψη της προκήρυξης σε pdf