ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

 

Θερινό Σχολείο στην Δυναμική και την Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος                            Αφίσα                   Αίτηση Υποψηφίων               Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης                    Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (75%) και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (25%) πρόκειται να υλοποιήσει στο Νομό Ζακύνθου (GR 221) στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στηδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PALATINO

Αίθουσα Συνεδριάσεων KRONOS - Κολοκοτρώνη 10 & Κολυβά - Τ.Κ. 29100 - Ζάκυνθος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

18 Ιουλίου 2011 – 29 Ιουλίου 2011

25

63

 

 • ·Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος, μελέτης και διαχείρισής του.
 2. Επιχειρηματίες από τον χώρο του τουρισμού παράκτιων ζωνών, θαλάσσιας αναψυχής, θαλάσσιων μέσων μεταφοράς, και αλιείας, με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
 3. Εκπαιδευτικούς Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα Θετικών Επιστημών, Περιβάλλοντος, Βιοποικιλότητας.
 4. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο Θετικών Επιστημών.
 5. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  • Ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία : Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Επιστημών Θάλασσας, Ναυτιλίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

 • ·Ο κύριος σκοπός του είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα των δυναμικών διεργασιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο (ωκεανογραφικό) και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Μεσογειακής λεκάνης, καθώς και των βιολογικών τους επιδράσεων, δίνοντας έμφαση στα δυναμικά φαινόμενα των 4 τελευταίων δεκαετιών. Επίσης στα θέματα διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου (ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών) με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Για αυτό το Σχολείο αναπτύσσει τις ακόλουθες δυο κύριες κατευθύνσεις ενημέρωσης :
  • Δυναμικής του Μεσογειακού χώρου (από ωκεανογραφική και ατμοσφαιρική άποψη) και των επιδράσεών της στην βιοποικιλότητα και την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Μεθόδων διαχείρισης των ανθρωπογενών επιδράσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (με έμφαση στις παράκτιες περιοχές).

 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά : 252,00€ κατ’ άτομο)

 • Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως.

Δικαίωμα Απουσιών 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : 22/6/2011 – 11/7/2011
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :

 Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου : http://www.teiion.gr/index.php/el/action3.html

 Από τη γραμματεία του Τμήματος «Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος

 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

 Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 16:00, στη γραμματεία του Τμήματος «Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας»

 Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 11/7/2011

 Μέσω E-mail στην διεύθυνση :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών : Αίτηση υποψηφίου και ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω e-mail οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας
 2. Η επαγγελματική εμπειρία
 • Διαδικασία επιλογής
 1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση

(Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων η επιλογή των καταρτιζομένων θα γίνει και με βάση τη λήψη προσωπικής συνέντευξης)

 • Πληροφορίες : 2695024941-2 κα Καραμπέτσου, 2109250280 κος Χρυσομαλλίδης – κα Δανιηλίδου
  
espa logo