Απολογισμός λειτουργίας των Θερινών Σχολείων για το 2011

 

Η πρώτη χρονιά λειτουργίας των Θερινών Σχολείων στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων θεωρητικά ήταν «δοκιμαστική», όσον αφορά την ανταπόκρισή τους στους ενδιαφερόμενους και την τελική αξιολόγησή τους εκ μέρους των εκπαιδευόμενων. Τα αποτελέσματα όμως ξεπέρασαν τις προσδοκίες, θέτοντας τη βάση για την καθιέρωση των Θερινών Σχολείων ως πρωτότυπο θεσμό με διάρκεια και προοπτική για την παροχή ουσιαστικού εκπαιδευτικού έργου και την εποικοδομητική συνέργεια με τις τοπικές κοινωνίες των Ιονίων Νήσων.

Αναλυτικά:

 

  • Θερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Ζάκυνθος, 18 - 29 Ιουλίου 2011

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναστάσιος Καλημέρης, επίκουρος καθηγητής

 

Το Θερινό Σχολείο ασχολήθηκε με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται:

α. με τον τρόπο που η Μεσόγειος Θάλασσα αναπτύσσει και μεταβάλλει την κυκλοφορία της (δυναμική κλιματολογία και ωκεανογραφία της Μεσογείου)

β. με την παραγωγή και αριθμητική πρόγνωση διασποράς θαλάσσιων ρύπων

γ. με τις επιδράσεις των φυσικών μεταβολών και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στη βιοποικιλότητα της Μεσογείου

δ. με τη δυναμική των παράκτιων ζωνών και λιμένων, καθώς και με τη διαχείρισή τους

ε. με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους βιοτόπους της Μεσογείου, όπως και με τις μεθόδους προστασίας τους

στ. με τη δυναμική εξέλιξη των οικοσυστημάτων και των πληθυσμών τους.

Το Σχολείο παρακολούθησαν οι 25 από τους 96 ενδιαφερόμενους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, 14 εκ των οποίων ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. Δίδαξαν 14 καθηγητές και ερευνητές από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς. Τα μαθήματα ήταν συνολικής διάρκειας 60 ωρών, με καθημερινή 6ωρη παρακολούθηση. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και βιωματικές ασκήσεις υπαίθρου, σε συνδυασμό με επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος της θεματολογίας του Σχολείου, όπως το Κέντρο Ενημέρωσης του ΕΘΠΖ στον Βασιλικό και η παραλία ωοτοκίας του Γέρακα, καθώς και σε όλο τον χώρο του λιμένα Ζακύνθου.

 

 

  • Θερινό Σχολείο για τη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης, με έμφαση στα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας

Κεφαλονιά, 22 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2011

Επιστημονική Υπεύθυνη: Χριστίνα Μπενέκη, επίκουρη καθηγήτρια

 

Ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστράφηκε η προβληματική του Θερινού Σχολείου ήταν η ανάδυση των Νέων Μέσων και η σύγκλισή τους με τα παραδοσιακά ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τη γενικότερη επίπτωσή τους στον χώρο της Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν:

α. Η επίδραση της σύγκλισης στη βιομηχανία των ΜΜΕ και η ανάπτυξη νέων οικονομικών πρακτικών

β. Τα καινούργια πρότυπα επιχειρηματικής οργάνωσης στον χώρο της Επικοινωνίας

γ. Οι νέοι τρόποι διάδοσης και διαχείρισης των πληροφοριών, με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα και την «ανοιχτή» δημοσιογραφία των πολιτών

δ. Ο ρόλος των επαγγελματιών της Επικοινωνίας στο φιλτράρισμα του περιεχομένου που παράγεται από τις διαδικτυακές πρακτικές και τις διασυνδεδεμένες κοινότητες

ε. Ο ιστορικός ρόλος της διαφήμισης και οι προοπτικές της στο νέο τηλεοπτικό-μιντιακό τοπίο που διαμορφώνεται

στ. Η ανάδυση της ψηφιακής ταυτότητας του ατόμου και η σχέση της με την καθημερινή, «αναλογική» ζωή.

Το Σχολείο παρακολούθησαν οι 25 από τους 76 ενδιαφερόμενους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, εκ των οποίων 9 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Δίδαξαν 12 καθηγητές και ερευνητές από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα μαθήματα ήταν συνολικής διάρκειας 60 ωρών, με καθημερινή 6ωρη παρακολούθηση.


Παράλληλα με τη λειτουργία του Θερινού Σχολείου, διοργανώθηκαν Ανοιχτές Συζητήσεις στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος του Αργοστολίου, οι οποίες απευθύνονταν σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κεφαλονιάς, με σημαντικούς καλεσμένους από τον χώρο της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ, ειδικά προσκεκλημένους στην Κεφαλονιά για τις εκδηλώσεις. Οι θεματικές ενότητες ήταν:

- Οι επιπτώσεις των ΜΜΕ στην ψυχική υγεία, ιδιαίτερα των νέων

- «Δημοσιογράφοι, δεν σας ανήκει ο Τύπος»: Η αίθουσα σύνταξης στην εποχή του Διαδικτύου

- Ο ρόλος των τοπικών ΜΜΕ στη νέα ψηφιακή εποχή

- Η εικόνα της οικονομικής κρίσης στα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ

Οι Ανοιχτές Συζητήσεις συμπλήρωσαν τη λειτουργία του Θερινού Σχολείου και, μέσα από τις εισηγήσεις και τον διάλογο με το κοινό, εμπλούτισαν τον προβληματισμό γύρω από το εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα των Μέσων Ενημέρωσης και των προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται.

 

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

espa_logo_dia_viou_mathisis