Ημερίδα Απολογισμού για τα Σεμινάρια προώθησης 

της επιχειρηματικότητας στα τοπικά νησιωτικά προϊόντα


Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί στο Αργοστόλι, στις Αίθουσες του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (Λεωφ. Αντ. Τρίτση) Ημερίδα Απολογισμού της Δράσης Διά Βίου Μάθηση για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την Αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει απολογισμός της Δράσης και των Σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν, με αναφορά στις προοπτικές της επιχειρηματικότητας στα Ιόνια Νησιά, στο επίπεδο του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού.

Στην Ημερίδα θα συμμετάσχουν:

  • Ανδρέας Βιτωράτος (Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, υπεύθυνος της Δ΄ρασης)
  • Παναγιώτης Καλδής (Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας)
  • Δημήτρης Μπιλάλης (Αν. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών).

 

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

10:30-10:45 Ανδρέας Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Εισαγωγή – Χαιρετισμός

10:45-11:30 Καλδής Παναγιώτης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Προϊόντα Παραδοσιακής Επτανησιακής Διατροφής  & Επιχειρηματικές προοπτικές

11:30-12:15 Μπιλάλης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας

Βιολογική Γεωργία & Επιχειρηματικότητα

12:15-12:30 Ανδρέας Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Λήξη Ημερίδας - Απολογισμός Δράσης

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2

espa_new