Ανακοίνωση σχετικά με τα Σεμινάρια για την ποιότητα των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών των Ιονίων Νήσων – Λευκάδα (06.11.2014)

 

Σας ενημερώνουμε ότι το δικαίωμα απουσιών για τα Σεμινάρια που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης Δ.26 «Εκπαιδευτικές δράσεις για την αξιοποίηση, προώθηση και διασφάλιση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών των Ιονίων Νήσων», με τίτλο: «Αξιοποίηση, προώθηση και διασφάλιση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών των Ιονίων Νήσων» είναι έως έξι (6) ώρες.