Νέο, αναβαθμισμένο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Οίνων και Αποσταγμάτων του Ιδρύματος στο Αργοστόλι 

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ανακοινώνει  ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίας αναβάθμισης των υποδομών και της εγκατάστασης των επιστημονικών οργάνων στο νέο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Οίνων και Αποσταγμάτων, συμπληρώνοντας τις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Αργοστόλι.

Το εργαστήριο είναι το πλέον ολοκληρωμένο και σύγχρονο στην Ελλάδα, με δυνατότητα μέτρησης άνω των πενήντα φυσικοχημικών παραμέτρων σε οίνο, γλεύκος ή/και αποστάγματα. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται ταχύτατα (σε μερικά λεπτά), σε πλήρη συμφωνία με τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, αλλά και με  τις πλέον σύγχρονες τεχνικές οι οποίες εξασφαλίζουν μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Ήδη έχουν εγκατασταθεί και βρίσκονται σε λειτουργία τρεις υπερσύγχρονοι αυτόματοι αναλυτές πολλαπλών αναλύσεων, αλλά και πληθώρα βοηθητικών συσκευών προετοιμασίας και ανάλυσης δειγμάτων.

Το εργαστήριο υποστηρίζει και  ερευνητικές δραστηριότητες καθώς διαθέτει ειδικές συσκευές όπως αναλυτή χρώματος, κοκκομετρίας κλπ. για την προώθηση καινοτόμων ιδεών, αλλά και για την υποστήριξη ερευνητικών δράσεων των φοιτητών-αποφοίτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ερευνητών από όλη την Ελλάδα. Ήδη καταξιωμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα όπως το  Τμήμα Χημείας-ΕΚΠΑ, το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων- Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  το Τμήμα Φαρμα­κευτικής – ΕΚΠΑ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο με το Τμήμα μας (Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων).

Κατά την πρώτη παρουσίαση του εργαστηρίου και των δυνατοτήτων του στους οινοπαραγωγούς της Κεφαλονιάς, προβλήθηκαν οι δυνατότητες του εργαστηρίου να συμβάλλει στην ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών οίνων και στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω συμβουλευτικών προτάσεων. Οι οινοπαραγωγοί του νησιού εντυπωσιάστηκαν από τις δυνατότητές των νέων οργάνων και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έναρξη λειτουργίας του εργαστηρίου και το έντονο ενδιαφέρον τους για συστηματική συνεργασία στο άμεσο μέλλον.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Καθηγητής Ιωάννης Σαμαράς, ευχαριστεί θερμά όλους τους φορείς και τα φυσικά  πρόσωπα που βοήθησαν στη δημιουργία και λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου εργαστηρίου, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει το νησί της Κεφαλονιάς και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σημαντικό πόλο υποστήριξης της παραγωγής ποιοτικών οίνων και της οινολογικής έρευνας στην Ελλάδα. Παράλληλα, δηλώνει την αποφασιστικότητα του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων για την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία του εργαστηρίου, σε πλήρη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, αλλά και τους επαγγελματίες του χώρου.