Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου


Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, που διοργανώνεται με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου Η Τέχνη της Επτανησιακής Σχολής (18ος - 19ος αι.).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο - Εντευκτήριο Κωστής Παλαμάς (Ακαδημίας 48 & Σίνα, Αθήνα).

Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή για το Ίδρυμά μας.

Παράλληλα, δίνοντας προτεραιότητα και στους δημοσιογράφους των Μέσων Ενημέρωσης των νησιών μας, έχει προβλεφθεί ζωντανή αναμετάδοση όλης της εκδήλωσης μέσω Διαδικτύου, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.teiion.gr/index.php/el/anaouncements/1054-2015-02-27-12-27-46.html

Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

e_INVITATION_teiionion