Απονομή Βραβείων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στη Λευκάδα


Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Πράξης με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ)», η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, διοργανώνει βράβευση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού με τίτλο «Βραβεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Δ.Α.ΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων». Η απονομή των Βραβείων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στους τρεις (3) πρωτεύσαντες συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα τη Λευκάδα (Αίθουσα εργαστηρίων), την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00. 

Στόχος του διαγωνισμού «Βραβεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», αποτελεί η τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος και η στήριξη των πλέον υποσχόμενων φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος των Ιονίων νήσων. Οι βραβευθείσες προτάσεις επιλέχθηκαν βάσει του επιχειρηματικού τους πλάνου και του οράματος, το οποίο αφενός αναδεικνύει προτάσεις πρωτότυπες που συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, και αφετέρου συμβάλλει στην καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας και κουλτούρας υγιούς επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος.

 

espa_new