Πρόγραμμα Επιχορήγησης Φοιτητών - Τ.Π.Ε

Πρόσκληση


Ένα σημαντικό έργο για την ελληνική φοιτητική κοινότητα εγκαινιάζεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην επιχορήγηση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς Εκπαίδευσης, οι οποίοι παρέχουν Εκπαιδευτικά Προγράμματα που οδηγούν σε Πιστοποίηση από Φορέα Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ.

Δικαιούχοι είναι 27.500 αριστούχοι φοιτητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, με τις εισαγωγικές εξετάσεις τα έτη 2006 και 2007 (Κατηγορία Α) καθώς και πρωτοετείς φοιτητές των ετών 2006 και 2007 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» και έχουν εγγραφεί σε τμήματα ή σχολές της τροτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας (Κατηγορία Β). Οι δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα επιδότησης του 90% του κόστους εκπαίδευσης και πιστοποίησης, με μέγιστη επιδότηση €600 (Κατηγορία Α) ή €1.200 (Κατηγορία Β).

Με την ευκαιρία της εκκίνησης του Προγράμματος, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ ΑΕ (www.grnet.gr), ως Φορέας Υλοποίησης του έργου, διοργανώνει την Παρασκευή 9 Μαίου 2008 (ώρα 11:00 - 13:00) ενημερωτική εκδήλωση για τους Φορείς Εκπαίδευσης, που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο εν λόγω έργο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Μεσογείων 119, Αμπελόκηποι, Στάση Μετρό Κατεχάκη).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες και οι πληροφοριακές εφαρμογές του εν λόγω έργου και θα απαντηθούν σχετικά ερωτήματα των Φορέων Εκπαίδευσης.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΤ Α.Ε.
Καθ. Παναγιώτης Τσανάκας