Αγορά Έκτασης για το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι

Δελτίο Τύπου

Την 12η Μαΐου ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων καθηγητής κος Γεώργιος Καλκάνης , υπέγραψε με τον Πρόεδρο της "Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Παναγή Βαλλιάνου", συμβόλαιο αγοράς εκτάσεως 17.000 τετρ. μέτρων. Με το συμβόλαιο αυτό η έκταση του Κτήματος του Ιδρύματος στο Αργοστόλι έγινε συνολικά 52.000 τ.μ. (35.000 τ.μ +17.000 τ.μ = 52.000 τ.μ). Δημιουργήθηκε έτσι ένα ενιαίο κτήμα στο οποίο θα αρχίσει η οικοδόμηση των μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Επίσης υπογράφηκε δεύτερο συμβόλαιο με το οποίο συνεχίζεται η ενοικίαση επί 10 ακόμη έτη του χώρου των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος (διδακτήρια θερμοκηπίων) συνολικής εκτάσεως 6.500 τ.μ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων
Δρ. Γεώργιος Καλκάνης
Ομ. Καθηγητής